S e n i o r e n k r e i s    S t .    P e t e r    u n d    P a u l ,    W o m b a c h

 

Senioren-Treffen 2018

Mi 17.1.     14:00 Uhr    Seniorentreffen im Jugendheim

MI 7.2.     14:00 Uhr    Seniorentreffen ( Fasching)

MI 7.3.     14:00 Uhr    Seniorentreffen

MI 4.4.     14:00 Uhr    Osterfeier der Senioren

MI 25.4.     13:00 Uhr    Seniorenausflug

MI 23.5.     14:00 Uhr    Seniorentreffen

MI 13.6.     13:00 Uhr    Seniorenausflug

MI 11.7.     14:00 Uhr    Seniorentreffen

Mi 8.8.     13:00 Uhr    Seniorenausflug

MI 12.9.     14:00 Uhr    Seniorentreffen

MI 10.10.    13:00 Uhr    Seniorenausflug

MI 14.11.    14:00 Uhr    Seniorentreffen

MI 12.12.    14:00 Uhr    Seniorentreffen ( Adventfeier)
 

>>> zurück zum Seitenanfang